Visste du att utsläppen från maten vi äter står för 25% av våra totala utsläpp? Foodprint försöker minska på den siffran.

Mycket av vår klimatpåverkan kommer från maten vi äter. Genom att göra kloka val har vi stora möjligheter att minska energiåtgång och utsläpp av växthusgaser samtidigt som vi får näringsrik mat.

Produktion och konsumtion av mat påverkar miljön på många olika sätt. I Sverige står livsmedelskonsumtionen för drygt en fjärdedel av de klimatpåverkande utsläppen. Om vi ökade andelen vegetabilier skulle utsläppen minska betydligt. Av alla livsmedel har köttet störst klimatpåverkan.

I Sverige har den totala årliga köttkonsumtionen av nöt, gris och kyckling ökat med mer än 50 % under perioden 1990-2005 vilket motsvarar 77-78 kg per person och år och 51 % ökat utsläpp av växthusgaser. Ur näringslivssynpunkt kan vi äta 25-30% mindre kött än vad vi gör idag, enligt livsmedelsverket.

Mycket är vunnet om man minskar på mängden kött överhuvudtaget, eftersom kött kräver så stora resurser att producera. 10 kilo spannmål kan gå åt för att få fram 1 kilo kött. Bönor, linser och ärtor innehåller många av de proteiner och mineraler som finns i kött och kan därför ersätta en del av köttet. Både hälsan, miljön och plånboken gynnas av att vi byter ut en del animalier mot vegetabilier. Vi mår bra av de mineraler, vitaminer, fiber, antioxidanter mm som vi får från växtriket. När vi däremot äter mer kött påverkas klimatet negativt. Regnskog huggs ner för att göra plats åt boskapen och både nötkreatur, får och getter rapar ut stora mängder metan som är en mycket stark växthusgas.

Tjänsten

Foodprint är skapat för att du ska få upp ögonen för detta problem. Logga in eller skapa ett konto och lär dig mer om din klimatpåverkan.

Du kan beräkna dina maträtters utsläpp samt spara dem för att se dina utsläpp över tid. För att få en uppfattning om nivån på dina utsläpp så kan du även jämföra dina utsläpp med övriga användare av Foodprint.

För att ytterliggare underlätta för dig så har vi tagit fram ett så kallat webbläsarplugin till Google Chrome, Mozilla Firefox och Apple Safari. Med detta plugin så kan du se recepts utsläpp direkt på Sveriges största receptwebbplatser.

Ladda hem pluginet:
Chrome
Firefox
Safari

Vi bakom Foodprint

Foodprint är ett intiativ av Skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH och finansierat av Energimyndigheten. Skapat av Johan Kasperi och Daniel Lindström.