Om beräkningen av koldioxidutsläpp

Hur beräknar Foodprint maträtters koldioxidutsläpp?

Foodprint använder sig av så kallade livscykelanalyser för olika livsmedel som fås från Life Cycle Assesment of Food Database. Dessa livscykelanalyser säger hur mycket ett gram av ett livsmedel släpper ut och det värdet multiplicerar Foodprint sedan med nämnda livsmedels vikt. När Foodprint sedan vet alla livsmedel i en maträtts utsläpp så summeras detta för att få maträttens utsläpp.

Vad tas med i beräkningen av koldioxidutsläppet?

Det som tas med är alla livsmedels utsläpp från deras livscykelanalyser. Det innebär utsläppen som kommer från produktionen, transporten och avfallshanteringen. Det som inte tas med i beräkningen är utsläppen från tillagningen, t.ex. elförbrukningen från din spis, då Foodprint inte vet hur du tillagar din maträtt.

Hur exakt är beräkningen av koldioxidutsläpper?

Beräkningen av maträtters utsläpp är ungefärlig. Det finns flera parametrar som inte tas i beaktning, t.ex. vet vi inte exakt vilket land ingredienserna i din maträtt kommer ifrån. Det finns dessutom flera olika livscykelanalyser för samma livsmedel som anger olika koldioxidutsläpp, för att hantera det så visas ett maximum och minimum intervall vid maträttens koldioxidutsläpp som indikerar hur ungefärlig beräkningen är.

Vad är livscykelanalyser?

En livscykelanalys (LCA) visar hur produkter och processer påverkar miljön – från råvaruutvinning fram till att produkten blir avfall eller återvinns. Genom att följa produkten från vaggan till graven kartläggs resursförbrukning samt utsläpp till luft, vatten och mark. Samma metod används för att analysera tjänsters miljöpåverkan. Metodiken är standardiserad enligt ISO 14040-14043. Källa: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om tjänsten

Måste jag registrera mig för att använda Foodprint?

Du måste inte registrera dig för att använda Foodprints beräkning av maträtters utsläpp eller Foodprints webbläsarplugin. Du måste registrera dig om du vill spara maträtter i din historik och om du vill jämföra dina utsläpp med övriga användare.

Vilken webbläsare krävs för att använda Foodprint?

Foodprint stöds av de senaste versionerna av de största webbläsarna, dvs. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari och Internet Explorer 10. Har du en äldre version av Internet Explorer måste du uppdatera den för att använda Foodprint.

Om Foodprints webbläsarplugin

Vart laddar jag hem Foodprints webbläsarplugin?

Ladda hem pluginet:
Chrome
Firefox
Safari

På vilka webbläsare fungerar Foodprints webbläsarplugin?

I dagsläget stöds Google Chrome. Mozilla Firefox kommer inom kort.

På vilka receptwebbplatser fungerar Foodprint webbläsarplugin?

Foodprints webbläsarplugin fungerar på de största svenska receptwebbplatser. T.ex. recept.nu och tasteline.com

Säkerhet och integritet

Kommer Foodprint posta några nyheter på min Facebook eller Google Plus?

Foodprint kommer aldrig posta några nyheter i ditt namn på sociala medier utan din tillåtelse.

Kan Foodprint se mina vänner på Facebook?

Foodprint har inte tillgång till dina vänner på Facebook.

Hur används e-mail adressen jag registrerar?

Foodprint skickar endast ut e-mail som rör Foodprint till dig, t.ex. om du har glömt ditt lösenord. Foodprint kommer aldrig sälja din e-mail adress till tredje part.

Hur lagras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras enligt personuppgiftslagen (PUL).